Bestemmingsplan en onvoldoende motivering inzake bestemming nieuwe schuur


Bij besluit van 12 juli 2016 heeft de raad van de gemeente Texel het bestemmingsplan "Den Hoorn 2014" vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

[Bedrijf] voert onder meer aan dat ten onrechte de door hem gewenste schuur ter plaatse van het plandeel ten noorden van de percelen [locatie 3]-[locatie 4] niet is toegestaan. In dit verband voert hij aan dat in het verleden een schuur aanwezig was die is gesloopt ten behoeve van de door [bedrijf] gewenste…

Verder lezen
Terug naar overzicht