Bestemmingsplan en onvoldoende onderzoek ruimtelijk aanvaardbaarheid meubelmakerij


Bij besluit van 23 mei 2016 heeft de raad van de gemeente Tubberegen het bestemmingsplan "Tubbergen Buitengebied 2016" vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant sub 7 betoogt dat ten onrechte de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - meubelmakerij" is toegekend aan het naastgelegen perceel aan de [locatie 9] te Langeveen, waardoor de bestaande meubelmakerij als zodanig wordt bestemd. Daartoe voert hij aan dat zijn woon- en leefklimaat wordt aangetast in de zin van geluidsoverlast en luchtvervuiling. Tevens…

Verder lezen
Terug naar overzicht