Bestemmingsplan en opnieuw onder het overgangsrecht brengen van “recreatiewoning”


Bij besluit van 24 maart 2016 heeft de raad van de gemeente Bladel het bestemmingsplan "Buitengebied Bladel 2014, 1e herziening", kenmerk R2016.017t, vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellanten sub 2 betogen dat in het plan op de percelen [locatie 4] en [locatie 5]/[locatie 3] ten onrechte niet drie maar twee bedrijfswoningen mogelijk zijn gemaakt omdat ter plaatse van de woning aan de [locatie 3] wederom ten onrechte de aanduiding "recreatiewoning" is…

Verder lezen
Terug naar overzicht