Bestemmingsplan en passende beoordeling kan niet worden doorgeschoven naar fase aanvraag omgevingsvergunning


Bij besluit van 16 april 2015 heeft de raad van de gemeente Oisterwijk het bestemmingsplan "Buitengebied, correctieve herziening" vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Bij uitspraak van 14 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:697, heeft de Afdeling het besluit van de raad van de gemeente Oisterwijk van 29 juni 2011 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied" voor wat betreft een aantal plandelen vernietigd en heeft zij de raad opgedragen voor die onderdelen een nieuw plan vast…

Verder lezen
Terug naar overzicht