Bestemmingsplan en relativiteitsvereiste (ongeoorloofde staatssteun)


Bij besluit van 26 oktober 2015 heeft de raad van de gemeente Ameland het bestemmingsplan "De Hagen Hollum" vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant en anderen betogen dat de financiële uitvoerbaarheid van het plan niet vaststaat, omdat de Europese Commissie (hierna: de Commissie) nog op de hoogte moet worden gebracht van ongeoorloofde staatssteun die, gelet op de te lage koopprijs van de gronden, aan Coöp supermarkt wordt verleend. Om terugvordering van een geldbedrag door de Commissie te voorkomen…

Verder lezen
Terug naar overzicht