Bestemmingsplan en verkeersoverlast parkeergarage niet onderzocht


Bij besluit van 15 december 2015 heeft de raad van de gemeente Middelburg het bestemmingsplan "Binnenstad" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant sub 4 betoogt dat nu de plaats van de in- en uitrit van de voorziene parkeergarage in het plan niet is vastgelegd, niet is uitgesloten dat het verkeer van en naar de parkeergarage leidt tot verkeersoverlast en verkeersonveiligheid. Dat laatste wordt ook door appellant sub 1  en appellante sub 3 naar voren…

Verder lezen
Terug naar overzicht