Bestemmingsplan / exploitatieplan en bestuurlijke lus herziening exploitatieplan


Bij besluit van 11 juni 2013  heeft de raad het bestemmingsplan "Lelystad - Larserknoop (reparatie)" vastgesteld. Tevens heeft de raad bij besluit van 11 juni 2013 het exploitatieplan "Lelystad-Larserknoop" vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Barenza BV betoogt dat in verband met de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan, uit artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) volgt dat een exploitatieplan had moeten worden vastgesteld. De raad heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht