Bestemmingsplan laat overal kleinschalig kamperen toe, effecten evenwel niet onderzocht


In de uitspraak van de Afdeling van 27 september 2017 stelt de Afdeling vast dat binnen het plangebied 88 agrarische bedrijven zijn gevestigd waar het bestreden bestemmingsplan kleinschalig kamperen als nevenactiviteit toestaat. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de gemeenteraad ten onrechte geen onderzoek laten uitvoeren naar het ruimtelijke effect van de bij recht toegekende maximale planologische mogelijkheden wat kleinschalig kamperen betreft - te weten de situatie dat de 88 bedrijven deze mogelijkheid benutten - op het plangebied en de gevolgen daarvan voor het woon- en leefklimaat van omwonenden.

Achtergrond

Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht