Bestuur stichting heeft inspanningsverplichting tot vereffening (2011.48.2009)


Op het perceel van A staat een schoorsteen van een voormalige zuivelfabriek, die via een daartoe gevestigd opstalrecht eigendom is van Stichting S. Het doel van de stichting is de bestudering en instandhouding van de bouwvallige schoorsteen. Op enig moment worden de renovatiewerkzaamheden aan de schoorsteen gestaakt wegens overlast bij het naastgelegen bedrijf. De werkzaamheden zijn niet hervat. In september 2010 stelt D S aansprakelijk voor schade als gevolg van vallend gesteente. Een maand na de aansprakelijkstelling wordt S bij bestuursbesluit ontbonden. Het Handelsregister vermeldt dat de ontbonden…

Verder lezen
Terug naar overzicht