Bestuurder aansprakelijk voor schade advocatenmaatschap


Anders dan de kantonrechter, oordeelt het hof dat de (indirect) bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt valt te maken ter zake de schade van de advocatenmaatschap. Uit het faillissementsverslag volgt dat in de periode dat opdracht tot de werkzaamheden werd gegeven, de bestuurder wist of moest weten dat zijn vennootschap niet zou nakomen en geen verhaal zou bieden. Het hof wijst de schadevergoedingsvordering toe.

Achtergrond
Advocatenmaatschap A verricht sinds 2009 werkzaamheden voor B BV. X is middels zijn holding enig (indirect) bestuurder en aandeelhouder van B

Verder lezen
Terug naar overzicht