Bestuurder aansprakelijk wegens ten onrechte aanvragen faillissement


Het hof oordeelt dat de bestuurder onvoldoende heeft gesteld om aannemelijk te maken dat zijn vennootschap materieel failliet was. In die omstandigheden geldt het aanvragen van het faillissement als kennelijk onbehoorlijk bestuur (art. 2:248 BW), waarvan de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Van een zorgvuldig handelend bestuurder mag worden verwacht dat hij de laatste financiële stand van zaken verifieert, voordat hij zulke drastische stappen als het aanvragen van het faillissement neemt.

Achtergrond
X B.V. houdt zich bezig met de productie en…

Verder lezen
Terug naar overzicht