Bestuurder aansprakelijk wegens vermelding in handelsregister (2002.40.3223)


Vraag: kan een formele bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden als het onbehoorlijk bestuur van de onderneming alleen aan de feitelijke bestuurder te wijten is of gelden er toch disculpatiegronden?

Antwoord: het overlaten van het bestuur van de vennootschap aan de feitelijke bestuurder levert volgens de burgerlijk rechter (Rb. Rotterdam 28 februari 2002, nr 126657/HA ZA 99-2182) ook kennelijk onbehoorlijk bestuur op. Als de formele bestuurder als zodanig staat ingeschreven in het handelsregister, dan kan deze er zich niet op beroepen dat…

Verder lezen