Bestuurder beroept zich met succes op decharge


Een bestuurder heeft ten behoeve van eigen ondernemingen gelden onttrokken aan GBL. Nu hem decharge is verleend en de aandeelhouders op het moment van decharge van de verweten handelingen op de hoogte waren, kan de bestuurder niet met succes aansprakelijk worden gesteld.

Feiten
De heren A, B en X zijn in 2003 een vof aangegaan. In 2006 is deze samenwerking voortgezet in GBL ICT BV (thans GBL). Per 1 januari 2011 is GBL verworden tot een holdingvennootschap en worden de feitelijke werkzaamheden uitgeoefend in de werkmaatschappij GBL ICT…

Verder lezen
Terug naar overzicht