Bestuurder heeft losstaande zorgvuldigheidsnorm geschonden (2013.14.2011)


A is bestuurder van A BV. A en A BV presenteren zich als deskundig bemiddelaars(s) voor de koop van onroerend goed in Spanje en zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van een koopovereenkomst. De bewuste woning is afgebroken als gevolg van het ontbreken van de benodigde vergunningen. De kopers verwijten A dat hij zich de belangen van de kopers onvoldoende heeft aangetrokken door niet juist en volledig te informeren c.q. waarschuwen over (on)mogelijkheden bij de realisering van de woning. In cassatie richt…
Verder lezen
Terug naar overzicht