Bestuurder niet aansprakelijk voor schulden ontstaan na opschorting bankfinanciering


Het hof oordeelt dat de bestuurder niet aansprakelijk is voor onbetaalde schulden ter zake van brandstofleveringen aan de vennootschap, aangegaan na opschorting van de financiering. Vanaf de opschorting moest de bestuurder rekening houden met niet-betaling door zijn vennootschap. Daar staat echter tegenover dat hij zich niet bij het handelen van de bank neergelegde en heeft afgesproken dat betaling aan de schuldeiser werd hervat. Gezien de omstandigheden heeft de bestuurder niet onrechtmatig jegens de schuldeiser gehandeld.

Achtergrond
Salland BV is brandstofleverancier en geeft tankpassen uit, o.a…

Verder lezen
Terug naar overzicht