Bestuurder toont afdoende aan dat faillissement te wijten is aan zijn medebestuurder


De curator heeft X en Y aangesproken ex art. 2:248 BW voor het faillissementstekort van Cable Concepts en GPM Textiles. Volgens de curator hebben zij niet voldaan aan hun publicatieplicht inzake de jaarrekeningen en evenmin voldaan aan hun boekhoudplicht. Voorts heeft de curator aangevoerd dat de onmogelijkheid van de bestuurders om met elkaar samen te werken ertoe heeft geleid dat de vennootschappen niet meer adequaat werden bestuurd en dat daarmee het wanbeleid is gegeven. De curator heeft in eerste instantie met Y een regeling getroffen en in de procedure…

Verder lezen
Terug naar overzicht