Bestuurders weerleggen met succes vermoeden van artikel 2:248 BW


De bestuurders van een gefailleerde B.V. worden aangesproken door de curator wegens schending van de boekhoud- en publicatieplicht. De rechtbank oordeelt dat gedaagden daarmee inderdaad nalatig zijn geweest, zodat sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling, die in beginsel wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn geweest van het faillissement. Gedaagden hebben echter verschillende redenen voor het faillissement uitgebreid gemotiveerd toegelicht, in welk licht het gewicht van de te late deponering van de jaarcijfers te verwaarlozen valt en niet als belangrijke oorzaak van het faillissement kan gelden…

Verder lezen
Terug naar overzicht