Bestuurdersaansprakelijkheid en lening met het oog op het verkrijgen van aandelen (2014.20.2006)


In het kader van de verwerving van alle aandelen in Magista B.V. diende Sansto in 2005 een koopprijs te voldoen aan verkoper. Daartoe leende Magista een bedrag bij de bank, dat door Magista werd doorgeleend aan Sansto; er ontstond een rekening-courant-verhouding tussen Magista en Sansto. Na het faillissement van Magista in 2007 heeft de curator Sansto en haar directeur-enig aandeelhouder aangesproken uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid (2:248 BW), wegens (a) overtreding van het steunverbod (art. …

Verder lezen
Terug naar overzicht