Bestuurdersaansprakelijkheid: finale decharge, reikwijdte en uitleg dechargebesluit (2015.18.2003)


A, B en C exploiteren een onderneming G BV. Aandeelhouders en bestuurders van G BV waren de persoonlijke holdingvennootschappen van A, B en C. Partijen komen overeen dat C zijn aandelen verkoopt en levert aan de andere aandeelhouders van G BV. Daarnaast is besloten dat de holdingvennootschap van C uittreedt als bestuurder van G BV. De koopsom voor de aandelen wordt voldaan door overneming door A en B van een deel van de schuld in rekening-courant van de holdingvennootschap van C aan G BV. De levering…

Verder lezen
Terug naar overzicht