Bestuurdersaansprakelijkheid: geen ernstig verwijt


Het gaat in deze zaak om de vraag of geïntimeerde, de (indirect) bestuurder van X BV, persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die appellanten stellen te hebben geleden als gevolg van de toerekenbare tekortkoming van X BV in de correcte nakoming van de in 2008 met A gesloten aannemingsovereenkomst. Het hof oordeelt dat het bestreden oordeel van de rechtbank dat “niet kan worden aangenomen dat appellanten een vordering op X BV hebben” onjuist is. In zoverre slaagt de grief, maar dit betekent nog niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht