Bestuurdersaansprakelijkheid jegens de vennootschap en haar crediteuren (ND 2015.50.2007)


X is bestuurder van BV 2, die weer bestuurder is van BV 1, welke laatste BV failliet gaat. Volgens de curator (C) is X wegens onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig handelen jegens de crediteuren van BV 1 aansprakelijk voor het tekort in het faillissement.

Van de rechtbank moet C schending van de boekhoudplicht bewijzen.

In hoger beroep oordeelt het hof dat X voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat externe feiten en omstandigheden een belangrijke oorzaak zijn geweest van het faillissement. C heeft vervolgens onvoldoende gesteld om aannemelijk te maken…

Verder lezen
Terug naar overzicht