Bestuurdersaansprakelijkheid: slecht opgelet bij benoemen malafide opvolger


De curator in het faillissement van D stelt bestuurder B en zijn opvolger C aansprakelijk voor het boedeltekort. In de vrijwaringszaak stelt B dat hij ná 5 juni 2013 niet meer betrokken is geweest bij de bedrijfsvoering van D en dat alle feiten en omstandigheden die de curator aan zijn vorderingen ten grondslag legt hun grondslag vinden in het reilen en zeilen van C als bestuurder. De rechtbank verwijt D dat hij onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar zijn opvolger C, die de zaak uiteindelijk heeft geflest.

Standpunt curator
Aan zowel B…

Verder lezen
Terug naar overzicht