Bestuurlijke boete wegens verstrekking passeerkrediet


X is een bestuurlijke boete opgelegd vanwege het ontbreken van adequaat beleid om een integere uitoefening van haar bedrijf te waarborgen. Daarbij is van belang dat X passeerkredieten en polisvoorschotten heeft verstrekt aan haar klanten met een looptijd langer dan drie maanden dan wel een vergoeding in rekening heeft gebracht die niet onbetekenend was. De rechtbank concludeert dat de AFM bevoegd was om een bestuurlijke boete op te leggen vanwege overtreding van art 4:11 lid 2 Wft.

Achtergrond
X verricht bemiddelings- en adviesdiensten met name op het gebied van…

Verder lezen
Terug naar overzicht