Bestuursdwang erfafscheiding en bestuursrechtelijke sanctie pas na constatering overtreding


Bij besluit van 13 november 2013 hebben B&W van Sint-Michielsgestel appellante onder oplegging van bestuursdwang gelast om binnen twaalf weken na verzending van dat besluit de daarin genoemde maatregelen te nemen op het perceel te Sint-Michielsgestel. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellante betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het college niet bevoegd was om handhavend op te treden tegen de erfafscheiding op haar perceel. Zij voert daartoe aan dat zij deze reeds op 25 augustus 2013, naar aanleiding…

Verder lezen
Terug naar overzicht