Betaalde rente over niet-hypothecaire lening in mindering op rentevrijstelling (1998.51.3034)


Niet-hypothecaire lening ter financiering van de aankoop van een eigen woning is voor de rentevrijstelling niet gelijk aan een hypothecaire lening. De rente van deze schuld moet op de rentevrijstelling in mindering worden gebracht zodat er niets van deze rentevrijstelling overblijft. Dat de lening is aangegaan voor de aanschaf van een eigen woning is niet voldoende. De lening moet zijn verzekerd door hypotheek. Daarmee houdt het Hof vast aan de wettekst.

FED 1998/764

Hof Den Haag; 19 maart 1998;

Verder lezen