Betaling ‘aanvullende’ alimentatie was in casu niet aftrekbaar (2009.35.3004)


M en V zijn gescheiden. M koopt de aan V verschuldigde alimentatie na de echtscheiding af door een bedrag ineens te betalen. Enkele jaren later betaalt M alsnog aanvullende alimentatie, omdat V de aan haar bij de echtscheiding toebedeelde goederen niet kan verkopen om in haar levensonderhoud te voorzien. M voelt zich hierdoor verplicht om extra onderhoudskosten te betalen.
In geschil is of de extra betalingen aftrekbaar zijn als alimentatie. M stelt dat de betaling aftrekbaar is, omdat sprake is van een dringende morele verplichting tot bijdrage in…

Verder lezen
Terug naar overzicht