Betaling bij vergissing na faillissement: kater voor curator


W BV is failliet. De Ontvanger (O) deelt W BV bij vergissing mee dat zij recht heeft op teruggave van belasting en zendt een formulier waarop kan worden aangegeven hoe W BV het bedrag wil ontvangen. De curator (C) vult het formulier in en O maakt het bedrag over aan W BV. Na constatering van de vergissing vordert O het bedrag terug.

C weigert terugbetaling. Volgens hem gaat het om een boedelschuld. Boedelschulden moeten worden voldaan naar evenredigheid van de omvang van elke boedelschuld, …

Verder lezen