Betekenis beslissingen in incident voor beoordeling in hoofdzaak


In een geschil tussen de Rabobank enerzijds en Brick Finance BV en AMB Shipping BV (hierna tezamen: Brick) anderzijds, vordert Brick dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart en de zaak verwijst naar de rechtbank Amsterdam. Brick beroept zich daartoe op een forumkeuzebeding in een conceptovereenkomst. De vraag is of dit beding nu wel of niet is overeengekomen. Daarmee wordt echter nog geen antwoord gegeven op de vraag in hoofdzaak over het tot stand komen van enig ander beding in diezelfde conceptovereenkomst.

Standpunt Brick
Op grond van artikel…

Verder lezen
Terug naar overzicht