Beter aanbesteden architectuuropdrachten


Bij brief van 27 augustus 2015 heeft minister Kamp van het Ministerie van Economische Zaken, mede namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst, Kamervragen beantwoord van het lid Smaling over het beter aanbesteden van architectuuropdrachten.

In zijn brief geeft de minister aan waar ondernemers terecht kunnen met klachten over onder meer het door aanbestedende diensten hanteren van selectiecriteria die het aantal potentiele inschrijvers betrekkelijk willekeurig lijken te beperken, en overtredingen van voorschriften uit de Gids Proportionaliteit.

De minister geeft aan dat hij niet bereid is een onafhankelijke organisatie, zoals Architectuur Lokaal, meer ruimte te geven voor verplichtende adviezen en deze ruimte te geven tot het opleggen van sancties wanneer verboden vanuit de Gids proportionaliteit niet worden nageleefd. De minister is van mening dat de Commissie van Aanbestedingsexperts een voldoende vrijblijvende en laagdrempelige mogelijkheid biedt om naast reeds bestaande mogelijkheden een geschil op te lossen. Bij de oprichting van de onafhankelijke Commissie van Aanbestedingsexperts is bovendien bewust de keuze gemaakt dat adviezen niet-bindend zijn.

Bron: rijksoverheid.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht