Naar de inhoud

Betrouwbaarheidsverklaring bankmedewerker in het kader van de Wft

Deze zaak spitst zich toe op de vraag of TRS in strijd met de vaststellingsovereenkomst heeft gehandeld, meer in het bijzonder of de geheimhoudingsclausule is geschonden. TRS heeft zelf geen negatieve uitlatingen gedaan over de betrouwbaarheid van werknemer, maar een betrouwbaarheidsverklaring met kanttekeningen is volgens het hof in beginsel ook aan te merken als een negatieve uitlating. Het hof oordeelt echter dat de schending van de vaststellingsovereenkomst door TRS niet door werknemer is aangetoond.

Achtergrond
Werknemer is van 2011 tot 2012 in dienst geweest bij TRS. Hij was laatstelijk…

Wetgevingart 3:10 Wft
JurisprudentieECLI:NL:GHARL:2016:10115
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsUitspraak
Publicatiedatum22-12-2016
Nummer2016/0439