Bevel aan huisarts Tuitjenhorn onterecht gegeven


Op 1 juni 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak Tuitjenhorn. De IGZ had in oktober 2013 aan een huisarts in Tuitjenhorn niet het bevel mogen geven om gedurende zeven dagen geen zorg meer te verlenen. Volgens de ABRvS heeft de IGZ niet aannemelijk gemaakt dat de IGZ acuut moest ingrijpen en dat onmiddellijk maatregelen genomen moesten worden. De ABRvS heeft alleen de rechtmatigheid van het bevel beoordeeld. De gebeurtenissen na het geval, zoals het overlijden van de huisarts en het maatschappelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht