Bevoegdheid afdeling civiel of kanton?


Feiten
Mevrouw X is erfgename in de nalatenschap van haar overleden echtgenoot, de heer X, die voor zijn overlijden in dienst was bij werkgeefster.

Vordering en standpunten partijen
Werkgeefster vordert veroordeling van mevrouw X tot betaling van € 62.000,--. Werkgeefster stelt daartoe dat wijlen de heer X tijdens de uitoefening van zijn dienstbetrekking door hem ontvangen contante betalingen van € 52.000,-- en € 10.000,-- bestemd voor werkgeefster nooit aan werkgeefster heeft afgedragen. Werkgeefster stelt dat mevrouw X onrechtmatig heeft gehandeld en als…

Verder lezen
Terug naar overzicht