Bevoegdheidsincident. Internationale bevoegdheid.


De rechtbank maakt een uitzondering op de hoofdregel dat de rechter bij de beoordeling van zijn internationale bevoegdheid niet gebonden is aan de stellingen in de dagvaarding.

Eiseres vordert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis gedaagde (een Zwitserse vennootschap  veroordeelt tot betaling aan eiseres van € 668.188,00. Eiseres voert aan dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld aangezien zij in strijd heeft gehandeld met de Mededingingswet (in het bijzonder artikel 6 daarvan) en met het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (…

Verder lezen
Terug naar overzicht