Bewaarder moet de notariële verklaring van verjaring inschrijven


E verkoopt een voormalig stationsgebouw/woonhuis dat hij vanaf september 1990 in eigendom had. De akte van levering is op 17 maart 1997 ingeschreven in de openbare registers. Op 12 maart 1997 stelt de notaris een verklaring van verjaring op, waarin E verklaart dat hij door (bevrijdende) verjaring eigenaar is geworden van een perceel grond grenzend aan het stationsgebouw.

De notaris verklaart dat E geen bewijsstukken heeft overgelegd die genoegzaam kunnen aantonen dat de verjaring zich heeft voorgedaan.

De provincie tegen wie de verklaring zou werken, …

Verder lezen