Bewaartermijn voor administratie teruggebracht naar zeven jaar


Op 1 juni 1998 zal de wet in werking treden waarin de bewaartermijn voor administraties wordt verkort van tien naar zeven jaren. Deze inkorting van de bewaartermijn voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers geldt zowel voor de burgerlijke als de fiscale wettelijke bepalingen (zie Notafax 1998, nr 25).

Er is een uitzondering opgenomen voor de omzetbelasting. Gegevensdragers waaruit de gevolgen voor een eventuele herziening van de BTW met betrekking tot onroerend goed kunnen worden opgemaakt, moeten gedurende negen jaren na het jaar van ingebruikneming van de onroerende zaak…

Verder lezen