Bewaringstekort en saldo kantoorrekening (2011.06.2001)


Als het BFT heeft vastgesteld dat op enig moment als gevolg van foutieve betalingen door de notarissen een negatieve bewaringspositie is ontstaan, hetgeen in strijd is met art. 23 lid 1 Wna, dient het een klacht in tegen alle notarissen van het kantoor. De notarissen stellen dat er voldoende geld aanwezig was binnen het kantoor op onder meer de kantoorrekening, zodat nooit sprake is geweest van een situatie waarin het kantoor niet per direct aan zijn verplichtingen jegens cliënten zou kunnen voldoen. Het BFT had naar de volledige financiële…

Verder lezen
Terug naar overzicht