Bewijsovereenkomsten en geheimhoudingsafspraken (2006.19.2598)


Gebruikelijk is om in mediationovereenkomsten een geheimhoudings-clausule op te nemen. Ingegaan wordt op de vraag of zo’ n clausule er aan in de weg staat dat een partij in rechte bewijs levert van een bepaalde omstandigheid. Voorafgaand aan de mediation informeert de mediator partijen over aard en doel van de mediation, waarbij ook aan de orde komt de geheimhouding van hetgeen tijdens de mediationsessies ter sprake komt. Door ondertekening van de overeenkomst stemmen partijen in met deze geheimhoudingsafspraak, die in mediationovereenkomsten universeel en standaard is overeenkomstig de…

Verder lezen