Bewilligde certificaten en overgangsrecht Wet Flex-BV (2014.12.2002)


In de Rechtsvragenrubriek van het WPNR wordt de overgangsrechtelijke vraag gesteld of het werkelijk zo is dat houders van bewilligde certificaten van aandelen hun vergaderrechten definitief verliezen als niet in de statuten is bepaald dat vergaderrechten aan de certificaten zijn verbonden en die houders niet vóór 1 oktober 2013 in het aandeelhoudersregister zijn ingeschreven. De BV moest de houders van – met medewerking van de BV – uitgegeven certificaten vóór 1 oktober 2013 opnemen in het aandeelhouderregister en moet bij de eerstvolgende statutenwijziging in de statuten vermelden dat zij vergaderrecht hebben. Als de…

Verder lezen
Terug naar overzicht