Bewind en mentorschap ingesteld omdat levensexecuteur niet geschikt is


V heeft drie kinderen, waaronder zoon Z en dochter D. V heeft een levenstestament opgesteld waarin zij aan Z volmacht heeft verleend om zowel haar vermogensrechtelijke als niet-vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Op verzoek van D stelt de kantonrechter thans een meerderjarigenbewind en een mentorschap in, waardoor volgens het levenstestament de volmacht is geëindigd.

De kantonrechter overweegt dat door het levenstestament er in beginsel geen reden is om bewind en mentorschap in te stellen. Er zijn echter omstandigheden denkbaar waaronder het ondanks een volledige volmacht aangewezen is om…

Verder lezen
Terug naar overzicht