Bezwaarschriftprocedure en dwangsom: heeft gemeente tijdig laten weten dat een adviescommissie over het bezwaar zal adviseren?


Bij besluit van 17 november 2014 heeft het college geweigerd wederpartij krachtens artikel 2.23 van de Wet basisregistratie personen (Wet brp) in te schrijven op een briefadres in Almere. Bij besluit van 13 mei 2015 heeft het college het door wederpartij daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 14 januari 2016 heeft de rechtbank het door wederpartij wegens niet tijdig beslissen op zijn bezwaar ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard, de door het college verbeurde dwangsom vastgesteld op € 1260,00, het beroep tegen het…

Verder lezen
Terug naar overzicht