Bezwarende rechtshandelingen voor de oprichting van een BV (1996.14.2128)


Ingegaan wordt op het stelsel dat geldt bij het direct binden van een BV in de oprichtingsakte door oprichters (iets anders dan het handelen voor de BV en - later - bekrachtigen door de BV) aan (voor haar) ‘bezwaarlijke’ rechtshandelingen, art. 2:203 lid 4 jo. art. 2:204 BW. Aandacht wordt vooral besteed aan het verrichten van de rechtshandelingen als bedoeld in art. 2:204 lid 1 BW te weten rechtshandelingen: 1. in verband met het nemen van…

Verder lezen