BFT mag bij onderzoek verkregen informatie niet gebruiken als klager (2011.05.2007)


Het BFT verzoekt de voorzitter van de kamer van toezicht ex art. 96 lid 2 Wna om een onderzoek naar verschillende A-B-C-transacties, waaraan notaris (N) zou hebben meegewerkt. Het BFT heeft een eindrapport aan de kamer gezonden en verzocht, indien de voorzitter de klacht aan de kamer zou voorleggen, zelf als klager te mogen worden aangemerkt. De eindrapportage dient dan als klacht te worden beschouwd ex art. 98 jo art. 99 Wna. De voorzitter wijst het verzoek af…

Verder lezen
Terug naar overzicht