Naar de inhoud

Bij een verzoek tot benoeming van een bijzondere curator is geen griffierecht verschuldigd

Zowel voor het indienen van verzoeken door de bijzondere curator als voor het indienen van verzoeken door een gemachtigde/advocaat strekkende tot benoeming van een bijzondere curator, dient geen griffierecht te worden geheven.

De feiten
V heeft een minderjarig kind. Advocaat A dient namens V een verzoek in om op grond van artikel 1:250 BW een bijzondere curator te benoemen. In die procedure is door de griffier een griffierecht van € 288 geheven. A tekent (ex artikel 29 Wgbz) hiertegen verzet aan.

Standpunten van…

Wetgeving
Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsUitspraak
Publicatiedatum09-12-2016
Nummer2016/0735