Bij finale kwijting verrekende alimentatierechten waren terecht in de heffing betrokken (2016.12.3003)


Van Arnhem bespreekt de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden betreffende de vraag of alimentatie fiscaal ook door verrekening kan worden genoten.

In het berechte geval waren M en zijn ex-echtgenote V tot 20 oktober 2008 gehuwd. Tot de gemeenschap van goederen behoorde de echtelijke woning, die V voorafgaand aan het huwelijk in eigendom had verworven en waarvoor zij een hypothecaire lening was aangegaan. Na de echtscheiding bleef M in de woning wonen. Op grond van een beschikking van de rechtbank betaalde V in eerste instantie € …

Verder lezen
Terug naar overzicht