Bij overdrachtsbelasting geen waardevermindering door voorkeursrecht (1995.3377)


De familie X koopt een woonhuis van de Staat, gebruikmakend van een recht va koop. Twee niet-ambtelijke taxateurs (namens de familie en namens de Staat) taxeren het pand bij een ‘waardebepaling in verband met voorkeursrecht tot koop’ bindend op een ‘onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik van 1.050.000.’ Voor dat bedrag wordt het pand aan de familie verkocht. Eerder was het huis door een taxateur van de Dienst der Domeinen getaxeerd op ‘een onderhandse verkoopwaarde voor een willekeurige…

Verder lezen