Bij schadevergoedingsverzoek ex artikel 591a Sv is declaratie advocaat uitgangspunt


Bij beschikking d.d. 18 maart 2016 oordeelt het Hof Arnhem-Leeuwarden dat het bij de beoordeling van een verzoek tot vergoeding voor kosten van rechtsbijstand ex artikel 591a Sv in beginsel uitgaat van de declaraties van de advocaat, tenzij deze onredelijk hoog voorkomen. In casu wordt uitgegaan van een uurtarief van € 665,- (ECLI:NL:GHARL:2016:2241).

Officiersappel
De Rechtbank Noord-Nederland heeft een vergoeding voor kosten van rechtsbijstand toegekend van € 25.260,77, gebaseerd op een…

Verder lezen
Terug naar overzicht