Bij verkrijging weiland was al sprake van een agrarische onderneming (2016.20.3002)


X houdt sinds 2005 schapen en later ook koeien. In 2012 verwerft hij een woning en het recht van erfpacht van een perceel grond (een weiland). X was in 2012 niet als ondernemer geregistreerd bij de Belastingdienst en stond ook niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hij heeft een fulltime baan voor 32 uur en houdt de schapen en koeien naast zijn dienstbetrekking. Vanaf 2014 staat X wel bij de KvK ingeschreven en heeft hij voor de inkomstenbelasting winst uit onderneming aangegeven.
In geschil is of X bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht