Bij waardering aandelen rekening houden met omstandigheden na overlijden (1996.8.3058)


Op het moment van overlijden is het vermogen in de BV van erflater negatief. De BV incasseert bedragen uit levensverzekeringen. Binnen een jaar na overlijden verkopen de erfgenamen de BV; de door de koper betaalde goodwill bedraagt een half miljoen gulden. Vervolgens wordt de koopsom voor de aandelen verlaagd, omdat het bedrijfspand van de BV gebreken vertoont.

Is geschil is de waarde van de aandelen voor het recht van successie.

Volgens het Hof moet met bovengenoemde factoren rekening worden gehouden. Uitgangspunt voor de waarde van de aandelen…

Verder lezen