Bijdrage aan belastingaanslag ex-echtgenoot is geen alimentatie


M en V zijn gehuwd onder het maken van huwelijksvoorwaarden. Op grond hiervan is iedere gemeenschap uitgesloten. Bij ontbinding van het huwelijk moet de echtgenoot met het grootste vermogen een zodanige vergoeding aan de andere echtgenoot betalen dat daardoor beide echtgenoten een even groot vermogen krijgen.

Het huwelijk wordt in 1991 door echtscheiding ontbonden. In het kader van de afwikkeling van het finaal verrekenbeding levert V alle aandelen in X BV aan M. V behaalt daarbij winst uit aanmerkelijk belang, waarover zij inkomstenbelasting verschuldigd is. M vergoedt aan…

Verder lezen