Bijlage bij Kamerstuk 2009-2010, 21501-31 nr. 192: De Voortgangsrapportage van de Raad van de EU over het Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of…

De Voortgangsrapportage van de Raad van de EU over het Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid

Gepubliceerd op: 19-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht